Results for lifestyle

My Contact Lens Experience

December 03, 2017
Một chút chia sẻ về kính áp tròng Xin chào các bạn! Đến giờ là đã 10 tháng kể từ ngày mình bắt đầu đeo được kính áp tròng sau 17 năm gắn bó ...Read More
My Contact Lens Experience My Contact Lens Experience Reviewed by Hải Dưới on December 03, 2017 Rating: 5
TRAVEL | Where did I stay in Korea? TRAVEL | Where did I stay in Korea? Reviewed by Hải Dưới on October 31, 2017 Rating: 5
TRAVEL DIARY | Day 10 in Korea TRAVEL DIARY | Day 10 in Korea Reviewed by Hải Dưới on October 25, 2017 Rating: 5
TRAVEL DIARY | Day 8 in Korea TRAVEL DIARY | Day 8 in Korea Reviewed by Hải Dưới on October 23, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.